Sabtu, 19 Januari 2013

KISAH MARYAM DAN NABI ISA as.

1.> Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki

"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur (16).

maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril as) kepadanya, maka ia menjelma di hadapanya(dalam bentuk) manusia yang sempurna(17).

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertaqwa(18).

Ia (jibril as) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang laki-laki yang suci (19).

Maryam berkata: "Bagaimana ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina (20).

Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah di putuskan (21).

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh (22). (QS. Maryam:16-22)

2.> Kelahiran Nabi Isa a.s.

"Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan (23).

Maka Jibril menyerukan dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu(24).

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu(25).

Maka makan, minum dan bersenang hatilak kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini(26)." (QS. Maryam:23-26)

3.> Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa as. kepada ibunya

"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar(27).

Hai saudara perempuan Harun(panggilan Maryam), ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah pezina(28).

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?(29).

Berkata Isa as: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab(Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi(30).

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup(31).

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka(32).

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meningal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali(33).

Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya(34).

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia(35).

Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembalah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus(36)." (QS. Maryam:27-36)

4.> Pertentangan pendapat tentang Isa as.

"Maka berselisihlah golongan-golongan(yang ada) di antara mereka (orang-orang yahudi dan nasrani). Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar(37).

Alangkah terangnya pendengaran mereka dan tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata(38).

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak(pula) beriman(39). Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semia orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan(40)." (QS. Maryam:37-40)

Maha Benar Allah atas Firman-firmanNya.

Sungguh sangat jelas bahwa nabi Isa as. bukanlah Tuhan

Pesan untuk agama non-muslim dari admin, sebagaimana isi surat Rosulullah Saw untuk Raja Herkules(Hiraklius) :

"Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hiraklius pembesar Rum, selamat sejahtera atas siapa yang mengikuti petunjuk, amma ba'du, maka aku mengajak engkau memeluk Islam, Islamlah supaya engkau selamat. Islamlah niscaya Allah memberimu pahala lipat dua kali, maka bila engkau berpaling engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisiyin (Eropa). Hai ahli kitab, marilah kembali kepada satu kalimat yang tidak berbeda di antara kami dengan kamu, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan tidak mempersekutukan Allah suatu apa pun dan tidak menjadikan setengah kami dari setengahnya sebagai Tuhan selain dari Allah." (HR. Bukhari-Muslim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar